O święty Janie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O święty Janie, którego życiem był Jezus ukrzyżowany, przyjmij łaskawie pokorne hołdy przez nas składane w dniu Twego święta.

2. Mężny obrońco i opiekunie ludzi gnębionych oszczerstwem, racz nas zachować od zła obmowy, którą możemy zranić niewinnych.

3. Strzegłeś tajemnic strapionej duszy, za co zginąłeś w głębinie; Pomóż nam przeto dochować wiary tym, co szukają u nas ratunku.

4. Kiedy wylewa wzburzona fala, Ciebie wzywamy w obronie; Wstrzymaj więc napór zgubnego grzechu, który nam grozi bardziej niż powódź.

5. Ojcu, Synowi z Najświętszym Duchem chwała niech będzie na wieki; Bóg miłosierny niech nas wysłucha dzięki modlitwie Jana, kapłana.