Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Prośmy Boga, by obdarzył nas łaską posłuszeństwa wobec Jego świętych przykazań i miłością do Niego, byśmy przez nasze uczynki zyskali Jego łaskę za życia i wieczną chwałę po śmierci. Amen, amen, amen.