Ozdobo chrześcijan

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ozdobo chrześcijan i świętego grodu święta Zofio patrycjuszów rodu. Pozwól niech chwałę dziś Tobie śpiewamy, gdy Cię za przykład w życiu naszym mamy.

2. Mężna niewiasto Chrystusa zakonu, Tyś Bogu wierną wytrwała do zgonu. Tyś się nie bała największej ofiary, ozdobo Matek, wzorze silnej wiary.

3. Skoroś dla wiary w Rzymie oskarżona, przytulasz córki najmilsze do łona. O męstwo prosisz dla nich i dla siebie, Tego, co mieszka na ziemi i w niebie.

4. Jawnie wyznajesz żeś córką Kościoła, że Cię od Zbawcy nikt odwieść nie zdoła. I z nim królujesz, wraz z swymi dziatkami, O, święta Zofio, módl się dziś za nami.