Oto dzisiaj wysławiamy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Oto dzisiaj wysławiamy, Ciebie, święta Katarzyno, Światło dane Kościołowi, Który wieńczy Twoje skronie.

2. Jaśniejąca cnót darami, Wiodłaś życie nieskalane; Mocna wiarą i pokorna, Poszłaś wąską drogą krzyża.

3. Byłaś gwiazdą dla narodów, Której blask przywracał pokój; Twoja dobroć przemieniała, Zbyt okrutne obyczaje.

4. Pod natchnieniem Ducha prawdy, Popłynęły Twoje słowa, Pełne żaru miłowania, I mądrości niezrównanej.

5. Gdy ufamy Twej modlitwie, O dziewico miła Panu, Spraw, by Jego królowania, Wciąż szukały nasze serca.

6. Bądź na wieki uwielbiony, Jezu Synu czystej Matki, Razem z Ojcem i płomiennym Duchem dawcą pocieszenia.