Kiedy sławimy uroczystym hołdem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Kiedy sławimy uroczystym hołdem świętych Pasterzy Twojego Kościoła, Ciebie samego, Najwyższy Kapłanie, wielbimy pieśnią.

2.  Tyś Ich obdarzył mocą swego Ducha, aby Ojcami dla wielu się stali, własnym przykładem i Boską nauką wskazując drogę.

3.  Nic nie zdołało zachwiać Ich pewności wobec Twej prawdy i Twoich obietnic, skoro żywili niezłomną nadzieję przyszłego szczęścia.

4.  Kiedy Ich życie kres swój osiągnęło, pełne zasługi i pracy dla Ciebie, dałeś Im pokój w niebiańskiej ojczyźnie wśród swych wybranych.

5.  Tobie, o Panie, Królu nad królami, cześć i majestat niech będzie na wieki; Całe stworzenie niech śpiewa radośnie ku Twojej chwale.