Z weselem ducha

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z weselem ducha sławimy Cię, Marku, Pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś przez Ewangelię o życiu Jezusa, Syna Bożego.

2. Jak Twoja matka, darzyłeś miłością Piotra Opokę i za nim poszedłeś, by wiernie zebrać głoszone przez niego Słowo Chrystusa.

3. Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze mowy i czyny wcielonej Mądrości. Przez które ludzie poznali na zawsze Drogę zbawienia.

4. Apostoł Paweł ukochał Cię, Marku, Ty zaś za jego płomiennym przykładem, cierpieniem, pracą i krwi swej ofiary Boga uczciłeś.

5. Niech Twa przyczyna, wyjedna nam łaskę, Byśmy się stali świadka mi Jezusa, A On niech raczy ukazać nam chwałę Swego oblicza.