Boże Stwórco świata wszego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Boże Stwórco świata wszego, Niechaj prośby ludu Twego, Przed Twym tronem miejsce mają, Gdzie święci "Święty" śpiewają.

Ref. O Marku Święty! gdy w niebie mieszkasz, a więc my do ciebie, Z prośbą się słudzy garniemy, spraw, niech wiecznie nie giniemy.

2.  Marku cny Ewangelisto, Ty żyjąc na świecie czysto, Utwierdź nas w cnocie czystości, I wprowadź do szczęśliwości.

3.  Uczniu Piotra Apostoła, Piękna ozdobo Kościoła; Przez dzieje Twoje spisane, I nauki rozgłaszane.

4.  Dla Twojej ważnej przyczyny, Spraw niech nam Bóg zgładzi winy; Przez Twe prace i zasługi, Niech daruje grzechów długi.