Mężny Wojciechu, wielki męczenniku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Mężny Wojciechu, wielki męczenniku, chlubo tej ziemi, Ojcze i Patronie, przyjmij łaskawie hołdy Ci składane, w dniu Twego święta.

2. Już od młodości Bogu się oddałeś, aby dla wiary cierpieć i pracować, niosąc cierpliwie brzemię przeciwności wciąż nadchodzących.

3. Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy, sercem radosnym chwalą Cię Polacy, Węgrzy z wdzięcznością zowią Ciebie świata Nauczycielem.

4. Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby, wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych, bądź nam obrońcą i orędownikiem w każdej godzinie.

5. Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie, daj w świętej wierze wytrwać aż do końca; Krwi Twojej posiew niechaj wyda plony wiecznie trwające.

6. Cześć i majestat Ojcu i Synowi, który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał, wierny zaś słowu swojej obietnicy daje nam Ducha.