Witaj Matko Miłosierdzia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Witaj Matko Miłosierdzia, Matko Boga, Matko łaski, nadziei i przebaczenia, pełna świętego wesela.

2.  Ciesz się Boża Rodzicielko!  Syn, co po prawicy Ojca  niebem rządzi i wszechświatem,  sam się zamknął w Twoim łonie.

3.  Bóg Cię stworzył dla podziwu, zobaczył Twoją pokorę, poślubił w umiłowaniu i ponad wszystkie wywyższył

4.  Twym Stwórcą jest niezrodzony,  Synem, Jedyny Syn Boga,  poczęty z Ducha Świętego,  niech Im zawsze chwała będzie.