Dawnych proroków zapowiedź

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Dawnych proroków zapowiedź w tym dniu wypełni się wreszcie; Bóg między nami zamieszka, gdy Syna zrodzi Dziewica.

2.  Ten, który włada wszechświatem  i Bóstwem równy jest Ojcu,  przyszedł z miłości na ziemię,  by ciało przyjąć człowiecze.

3.  Z Ducha Świętego poczęty w przeczystym łonie Maryi, stał się nadzieją ludzkości i odkupieniem grzeszników.

4.  Chwała niech będzie na wieki  Synowi z Ojcem i Duchem;  Łaska i pokój zbawionym  przez Bożą wierność przymierzu.