O święta chwilo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O święta chwilo, gdy przed tron Boga, wznosimy modły, o Matko droga! Niech Twa opieka będzie nad nami, święta Ludwiko módl się za nami.

2. O Matko nasza, niech imię Twoje, osładza nasze cierpienia zdroje; Daj, niech pociechy słońce zaświeci, Matko Ludwiko błogosław dzieci.

3. A nasze domy weź w swą obronę, spojrzyj na głowy kornie schylone; Ratuj nas, ratuj, w każdej potrzebie przed tronem Pana, o Matko w niebie.