Umyśle mój





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Umyśle mój, miej zwyczaj swój; Co dzień Maryją sławić. W Jej dniach świętych, w sprawach wziętych, na modlitwie Ją chwalić.

2. Myśląc o Niej dziwuj się Jej tak wysokiej zacności. Zow Ją wielką Rodzicielką i Dziewicą z czystości.

3. Ta Dziewica, nam użycza z nieba dobra wiecznego. Z Tą Królową wziął świat nową światłość daru boskiego.

4. Kto wymówi, któż wysłowi tej cnej Panny zasługi? Rząd wszystkiego świata tego trzyma zdobiąc swe sługi.

5. Nam Jewina, pierwsza wina rajskie wrota zawarła. Z inszej miary, z lepszej wiary Ta nam niebo otwarła.

6. Z pierwszej matki, wszystkie dziatki, wzięliśmy potępienie, a z tej drugiej, Matki drogiej, bierzemy swe zbawienie.

7. Tę miłować i szanować wszystkim co nam przystało; Chwałę dawać, nie ustawać, z której Bóg nasz wziął ciało.