Ty, coś zrodzona

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ty, coś zrodzona na królewskim dworze, Jeszcze przy piersiach umartwienia wzorze. I czci Jezusa, Maryi Imienia, Przyjm Kunegundo, od nas chwały pienia.

2. Postanowiwszy zachować panieństwo, Bolesławowi oddanaś w małżeństwo. Lecz skłaniasz do tej cnoty wolę jego, Przez co otrzymał nazwę wstydliwego.

3. Litość Twa znana nad ubogim ludem, Nie jednym sławnaś za żywota cudem. Tobie powszechne podanie przyznaje, Żeś obdarzyła solą Polskie kraje.

4. Klasztor, schronienie panieńskiej czystości, Budujesz w Sączu, w wielkiej odludności: Po śmierci męża, gdy zstępujesz z tronu, Tam się zamykasz i trwasz w nim do zgonu.

5. Boże! co w Świętych przedstawiasz nam wzory, Pogardy świata, głębokiej pokory; Spraw to abyśmy ich przykładem żyli, Ciebie kochali, a światem gardzili.