Drogi klejnocie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Drogi klejnocie narodu naszego, Dzielna obrono kraju Podgórskiego. O Kunegundo przebłogosławiona, Bądź pozdrowiona.

2. Przez Cię ojczyzna rolą wzbogacona, Świątobliwością życia ozdobiona. Boś z królem mężem Twoim panną żyła Cnót go uczyła.

3. Z wielkiej miłości Twej ku Jezusowi, Życie wzgardzone przeciw honorowi Swemu obrałaś, kiedy do zakonu, Poszłaś od tronu.

4. Będąc plagami Boskimi ściśniony, Lud się ucieka do Twojej obrony. Przyczyń się, prosim, do ukochanego Jezusa Twego.