Piotrze, błagamy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Piotrze, błagamy: okaż moc swych kluczy, wszak to na Ciebie zlał swe prawa Chrystus; Ty masz moc niebo otworzyć, więc grzesznych zwolnij od winy.

2. Niegdyś jaśniałeś na wschodniej stolicy, gdzie po raz pierwszy Kościołowi imię chrześcijan dano: stamtąd się rozeszło po całym świecie.

3. Potem stolicę założyłeś w Rzymie, z ośrodka świata robiąc źródło wiary: Świadek i pasterz, ozdobiłeś Miasto krwią swoją własną.

4. Jezu, Ty Piotra umocniłeś w wierze i naszej także chwiać się nie pozwalaj: Pozwól nam przy nim przejsć ze wspólnej wiary, do wspólnej chwały.

5. Ojcze niebiański odwiecznego Syna, Jemu i Tobie niech świat śpiewa chwałę, niech i Duchowi śpiewa nieznużenie, wiecznej miłości.