Na Boży rozkaz

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Na Boży rozkaz opadły kajdany, Które więziły Piotra Apostoła. Bo Chrystus Jego wyznaczył na stróża Swojej owczarnii i nauczyciela, By chronił owce przed wilkiem drapieżnym.

2.  Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi, Będzie i w niebie mocno zawiązane. A co swym słowem na ziemi rozwiąże, Także w niebiosach rozwiązane będzie, I On w wieczności osądzi na rody.

3.  Niech będzie Ojcu majestat i chwała, Jego Synowi cześć i panowanie. Pokorne hołdy Duchowi Świętemu; Kościół wzniesiony na skale Piotrowej, Niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością.