Czym jest dla Ciebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Czym jest dla Ciebie ziemska cześć i władza, skoro Ci Chrystus moc przekazał własną? Cokolwiek tutaj zwiążesz lub rozwiążesz, to Bóg powtórzy i potwierdzi w niebie.

2. Pasterz najwyższy poddał Ciebie próbie i zlecił Tobie troskę o swą trzodę; Strzeż nas i prowadź, o dobry pasterzu, bo i my wszyscy do niej należymy.

3. Niech Najwyższemu Ojcu będzie chwała, niechaj świat cały ku czci Twojej śpiewa, Synu odwieczny, odblasku Świętości, i Tobie Duchu płomienny na zawsze.