Tam, na Syjonie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Tam na Syjonie, w jasnej koronie z lilij niezwiędłych i rajskich róż. Przed Tronem Pana, o ukochana! Koleto święta Twe prośby złóż.

2. Błagaj za nami, aby łaskami Bóg litościwy ratował nas. Byśmy szczęśliwie, na ziemskiej niwie, tego wygnania przebyli czas.

3. O Seraficzna, lilio prześliczna, Twoich cnót wonność, czystość i blask, niebo zachwyca, ziemię zaszczyca i ściąga na nią potoki łask.

4. Tchnienie to święte, w serca zziębnięte, za Twą przyczyną, niech wleje Pan. Niech w nas rozdmucha miłości ducha, aby uleczyć nasz smutny stan.

5. Grzechów łańcuchy, niech łzami skruchy oblane, pękną dla biednych dusz. Świętości torem, za Twoim wzorem, niech pośpieszymy do Ciebie już.