Pełni zapały, śpiewajmy z radością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pełni zapału śpiewajmy z radością, o męczenników zasługach i czynach, bo samo serce przynagla, by sławić niezłomnych w boju zwycięzców.

2. Świat ich ze wzgardą odrzucił od siebie, choć sam był chwastem bezpłodnym i suchym; Także i Oni wzgardzili nim mężnie, za Tobą idąc, o Chryste.

3. Kiedy dla Ciebie znosili udręki, nie było słychać szemrania, ni skargi; Z sercem odważnym i myślą spokojną cierpliwie mękę przyjęli.

4. Jakże wysłowić wspaniałą nagrodę przygotowaną przez Ciebie dla świętych? Krew ich przelana jaśnieje purpurą, na czołach wieniec laurowy!

5. Boże Najwyższy i w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie o win przebaczenie, abyśmy mogli w pokoju i szczęściu wychwalać Twe miłosierdzie.