Matko Boża, Gromniczna

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Matko Boża, Gromniczna, niesiesz światło Chrystusa, by ochraniać swe dzieci, od szatańskich zakusów. Światło Twojej gromnicy, nasze domy ochrania. Broni umierających, na godzinę konania.

2. Odpędzasz światłem świecy, zło od ludzkiej siedziby. Doświadczamy przez wieki, opieki, w każdej chwili.

3. Wędrujesz Matko Boża, niosąc gromnicę w ręku. Za Twe Matczyne Serce, Bogu niech będą dzięki.

4. Przyjęte z rąk Maryi, światło daje o bronę, Pozwala iść przez życie, aż po chwały koronę.

5. Gdy życie dojdzie kresu, stań Matko z ogniem świecy, niech światłość wiekuista, nam nieustannie świeci.