Ty jesteś, Chryste

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ty jesteś Chryste, zwierzchnikiem i głową, wszystkich pasterzy Twojego Kościoła, przyjmij więc hołdy składane z radością w dzień sługi Jana.

2. Tyś Go uczynił następcą Piotrowym, dając mu władzę nad całą ludzkością, aby ją przywiódł do jednej owczarni, Tobie oddanej.

3. Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych, światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich, Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich, tak jak Apostoł.

4. Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi świętych pasterzy i dajesz im chwałę, pomóż nam dążyć za Jego przykładem, drogą zbawienia.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - pdf Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - xml Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego Liturgia Godzin - - mscz Pobierz