Tomasz z Akwinu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Tomasz z Akwinu nim się na świat rodzi, Pewna wieść o nim rodziców dochodzi. Że mają wydać na świat syna swego, Bogu miłego, Bogu miłego.

2. W szesnastym roku mężnie habit bierze, Stanowiąc wieczne z Zakonem przymierze. Że Chrystusowe będzie pełnić rady, Bez żadnej wady, Bez żadnej wady.

3. Wielkimi cudy od Boga wsławiony, Między Doktory słusznie policzony. Słynie nauką już przez lat tak wiele, W świętym Kościele, W świętym Kościele.

4. Za Twoje dary dziękujemy Panie, Niechaj nam Tomasz uprosi mieszkanie. W Królestwie świętych przy Boskim Twym Tronie, W rajskiej koronie, W rajskiej koronie.