Śpiewajmy hymny

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów, sławmy ich wiarę i czyny bez skazy, bo dzisiaj niebo i ziemia wychwala Sługi Chrystusa.

2. Gdyż skromni, mądrzy i pełni pokory wiedli swe życie bezgrzeszne i czyste, aż duch uleciał z mieszkania ziemskiego w niebo gwiaździste.

3. Już odtąd mogą pośpieszyć z pomocą ludzkim cierpieniom, pocieszyć płaczących, przywrócić pokój duchowi w rozterce, ciało uleczyć.

4. Niech nasze prośby aż do Nich się wzniosą i wyjednają ich możną opiekę, by w trudach życia przynieśli nam ulgę swoją modlitwą.

5. Samemu Bogu niech będzie na wieki chwała, majestat, podzięka i hołdy, bo Jego dobroć przez prawa niezmienne rządzi wszechświatem.