Niechaj niebo się raduje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Niechaj niebo się raduje i rozbrzmiewa  pieśnią nową, a my głośmy zgodnym chórem  naszych świętych ojców chwałę.

2.  Cistercium, dolino szczęsna, iluż świętych  zgromadziłaś! Jak radośnie wnosisz Panu  przeobfite swoje plony.

3.  Szczep ten nowy, zasadzony na ukrytej  płodnej glebie, wzniósł ku niebu swe gałęzie  u strumieni rosnąc łaski.

4.  A odrośle swej świętości wysłał potem  na świat cały, więź miłości zachowując  i jedności między nimi.

5.  I tak kwitła sprawiedliwość, wyrastając  aż pod niebo, a za owoc jej dojrzały  wieczna chwała jest nagrodą.

6.  Tu Maryja zasłynęła jako wielkie  źródło łaski, tu pustynia jest ogrodem,  jak za czasów pierwszych mnichów.

7.  Chryste daj nam nieznużenie iść po drodze  naszych ojców, byśmy tutaj z nimi trudy,  tam dzielili wieczną chwałą.