Zła przygnieceni ciężarem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Zła przygnieceni ciężarem,  przed tobą Pawle stajemy  prosząc, byś z nieba nam zesłał  zbawienia hojny zadatek.

2.  Ciebie to bowiem ogarnął  huragan Bożej miłości;  Tych odtąd kochasz i bronisz,  do których czułeś nienawiść.

3.  Nie zapominaj, prosimy,  o swej pierwotnej miłości,  abyś nam, gnuśnym, przywrócił  nadzieję łaski niebieskiej.

4.  Niechaj za twoją przyczyną  zakwitnie miłość wzajemna,  nie zakończona przez waśnie  ni żadnym błędem zraniona.

5.  Miła dla nieba ofiaro,  dla pogan światło i serce,  Pawle, tak pewny obrońco,  wzywamy twojej opieki.

6.  Trójcę Najświętszą sławimy  wieczystej chwały pieśniami;  Z tobą niech Bóg nas uwieńczy  nagrodą dobrych zawodów.