Pawle Apostole

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Pawle Apostole, narzędzie wybrane zbawienia narodów poza Izraelem. Jezus Cię nawrócił, gdy chciałeś wyniszczyć pokornych wyznawców Jego Ewangelii.

2.  Chrystus był Twym życiem, a śmierć wielkim zyskiem, bo ufność złożyłeś w obietnicy Pana; Razem z Twoim Mistrzem przybity do krzyża, umarłeś dla świata i jego zmienności.

3.  Wejrzyj dzisiaj na nas i pomóż swym braciom dochować wierności łasce objawienia. Przyjąć całym sercem radosną nowinę, że krew Jezusowa ludzi z Bogiem jedna.

4.  Z Tobą się korzymy przed Ojca mądrością i z Tobą wielbimy Syna, grzesznych Zbawcę. Przyzywamy Ducha, by wszystkich zjednoczył w Kościele Chrystusa jako jego członki.