Niech Kościół święty z radością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Niech Kościół święty z radością  oddaje chwałę Pawłowi,  bo z wroga Pan go przedziwnie  uczynił swym apostołem.

2.  Przejęty srogim zapałem,  wyniszczał imię Chrystusa,  a potem z żarem ognistym  Chrystusa miłość rozgłaszał.

3.  O jakże wielka nagroda,  gdy trzecie niebo oglądał,  a słów tajemnych znaczenia  nikomu nie śmiał wyjawić.

4.  Gdy ziarna słowa rozsiewał,  wyrastał plon przeobfity;  Zapełnił nieba spichlerze  owocem dobrych uczynków.

5.  Jak gorejąca pochodnia  rozjaśnia świat promieniami,  by znikły błędów ciemności.  a sama prawda władała.

6.  Niech będzie cześć Chrystusowi  i Ojcu z Duchem Najświętszym,  bo dał On wszystkim narodom  narzędzie swoje wybrane.