Śpiewajmy hymny triumfu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Śpiewajmy hymny triumfu i sławmy dzisiaj z radością zwycięstwo Bożych wyznawców nad lękiem, bólem i śmiercią.

2. Jak Chrystus hańbą okryci, samotni wobec cierpienia, odważnie znieśli mę czeństwo, bo uwierzyli miłości.

3. Odchodząc z ziemi w udręce, wyznali mężnie przed światem, że Bóg jest dobrem najwyższym i On im życie przywróci.

4. A teraz patrzą w oblicze swojego Mistrza i Zbawcy, gdyż On im bramę ot worzył Królestwa wiecznej światłości.

5. Niech męka sług Ewangelii umocni wiarę Kościoła, a nam wyjedna obmycie w ożywczej krwi Barankowej.

6. Wielbimy Ciebie Wszechmocny, za Świadków Twojej wielkości; majestat, cześć i po dzięka niech będzie Trójcy Najświętszej.