Dzisiaj sławimy Józefa pasterza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Dzisiaj sławimy Józefa pasterza, mądrego ojca, mężnego wyznawcę, który już posiadł wesele i szczęście w królestwie Bożym.

2.  Przyjął na siebie posługę kapłańską i stał się mistrzem dla ludu wiernego, który roztropnie prowadził ku darom wiecznego życia.

3.  Teraz więc prośmy, by Jego modlitwa obmyła z winy skruszonych grzeszników; On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa ku szczytom nieba.

4.  Bogu samemu niech będzie na wieki najwyższa chwała i cześć nieskończona, On bowiem rządzi przez swoje wyroki losami świata.