Raduj się♦ ziemio węgierska

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Raduj się ziemio węgierska, przyozdobiona tą perłą, a każdy z nas niech z weselem wysławia dziś Małgorzatę.

2. Gdy wróg zagrażał ojczyźnie, wśród kornych modlitw do Boga, była złożona w ofierze za wolność swego narodu.

3. Skrywając godność królewską wstąpiła w bramy klasztoru, gdzie częstym postem i chłostą niewinne ciało ćwiczyła.

4. Płonąc miłością Chrystusa i z Nim na zawsze złączona, usługiwała pokornie cierpiącym braciom i siostrom.

5. Niech wieczna chwała brzmi Bogu, Ojcu i Jego Synowi, oraz Duchowi Świętemu przez wszystkie wieki bez końca.