Raduj się, Matko, Kościele

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Raduj się, Matko, Kościele, wydając perłę tak drogą, Jan mu na imię, On chlubnie Alfonsa synem się zowie.

2. Matka w proroczym natchnieniu przyszły los dziecka zgaduje: Zostanie sługą Chrystusa, dar Boży ludziom poniesie.

3. Będę kapłanem, sam mówi, pojadę hen, aż za morze, by zagrożonym i biednym ukazać drogę zbawienia.

4. On pierwszy pośród biskupów Nowego Świata zajaśniał, jak kwiat, świętością promienny, co grono niebian ozdabia.

5. Dla kierowania szkołami Sióstr Zgromadzenie zakłada, a wiernym pokarm pożywny życia wiecznego przynosi.

6. Niech Bogu Ojcu brzmi chwała i Jedynemu Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, przez całą wieczność bez końca.