O Jezu, Jezu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Jezu, Jezu, słodkie Twe wspomnienie! O miodopłynne Imię Zbawiciela! Tyś niebu szczęście, piekła przerażenie, Ty ziemię skrapiasz potokiem wesela.

Ref. Na Imię Jezus, wszystko niech klęka, niebo niech wielbi, niech piekło drży, ziemia niech śpiewa, niech się nie lęka, bo Imię Jezus osusza łzy.

2.  O Imię Jezus, Imię zbawiające, Niebios harmonii, dźwięku niezrównany. O Imię światłem dziwnym jaśniejące, pokarmie ducha, balsamie na rany.

3.  Jezu, Tyś słodki, gdy w żłóbeczku płaczesz, słodki na krzyżu, gdy poświęcasz Siebie. Słodki, gdy łaską do serca kołaczesz, ale najsłodszy w tym Anielskim Chlebie.

4.  Maryjo, naucz, biedne Twoje dzieci, Jezusa kochać najczystszą miłością. A gdy z wygnania duch w niebo uleci, niech tamże Jezus będzie nam Światłością.