Najsłodszy Jezu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Najsłodszy Jezu, dla Imienia Twego, racz nas zachować od wszelkiego złego.

2.  Przez gorzką mękę i krwi Twej wylanie, odpuść nam grzechy, Jezu, Chryste Panie.

3.  Proszę Cię Jezu, póki ducha czuję, udziel mi skruchę, niech szczerze żałuję.

4.  Gdy dusza będzie rozstawać się ze mną, daj mi choć wyrzec: "Zmiłuj się nade mną".

5.  I Twojej Matki wzywam dziś przyczyny, abyś mi raczył odpuścić me winy.

6.  Pozwól Jej, gdy sąd Twój straszny powstanie, wstawić się za nas, do Ciebie, o Panie.

7.  O to Cię z serca, grzesznicy błagamy, niech Miłosierdzia Twego doznawamy.