Przystąpcie słudzy z pokorą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Przystąpcie słudzy, z pokorą,  niech wasze usta i serce  oddają cześć Najwyższemu,  którego imię jest Święte.

2.  O tej godzinie śmiertelni  na śmierć skazali Chrystusa,  i w męce zawisł na krzyżu  Wszechmocny Sędzia wieczności.

3.  A my, przejęci miłością  i pełni wielkiej bojaźni,  błagamy Pana o pomoc,  gdy wrogi cios nam zagraża.

4.  Niech tę pokorną modlitwę  wysłucha Ojciec niebieski,  i Syn, co naszym jest Królem,  i Święty Duch Pocieszyciel.