Oto jaśnieje godzina

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Oto jaśnieje godzina,  co smutek krzyża rozprasza,  ziemię wyzwala z ciemności  i świeci blaskiem pogodnym.

2.  W niej to Zbawiciel przywrócił  do życia ciała umarłych,  natchnął je duchem ożywczym  i kazał groby opuścić.

3.  Wtedy, jak wszyscy wierzymy,  straciła śmierć swoje prawa,  czas się rozpoczął odnowy  i darów szczęścia wiecznego.

4.  Panie, co chwałą jaśniejesz,  po swym zwycięstwie nad śmiercią,  Tobie z Twym Ojcem i Duchem  niech będzie cześć i podzięka.