O Pani nad wszystko sławniejsza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Pani nad wszystko sławniej sza, wzniesiona nad gwiazdy promienne! Ten, kto Cię stworzył z niczego,  mlekiem się karmi Twej piersi.

2.  Co Ewa smętnie straciła, Ty, wracasz nam w świętej Dzieci nie, Ty drogę ku gwiazdom nam ścielesz, byśmy płaczący szli w niebo.

3.   Tyś drzwiami Króla wielkie go, Jesteś bramą jasnego światła! Narody Krwią odkupione,  z Jej rąk nowe przyjmijcie życie

4.   Ojca sławimy i Syna, także Ducha w Trójcy najświętszej, która Cię szatą przedziwną  ozdabia łaski i chwały.