Dzisiaj, w pierwszym dniu tygodnia





Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Dzisiaj  w pierwszym dniu tygodnia,  dziękujemy Bogu Ojcu  za stworzenie wszystkich rzeczy  i za Syna zmartwychwstanie.

2.  Toteż senność precz odrzućmy  i jak każe Pismo Święte,  zanim jeszcze wzejdzie słońce,  wstańmy, aby szukać Boga.

3.  Niech On naszych próśb  wysłucha  i wyciągnie swą prawicę,  broniąc nas od grzechu zmazy  i prowadząc do wieczności.

4.  A tak dobroć Jego sprawi,  że u progu dnia świętego  lud głoszący Jego chwałę  łaską będzie przyodziany.

5.  Daj to, Ojcze Przenajświętszy,  Synu równy Ojcu chwałą  i Duchu Pocieszycielu  władający wszystkim wiecznie.