Panie, dobry i łaskawy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Panie, dobry i łaskawy,  Tyś okazał miłosierdzie  Małgorzacie, która z płaczem  żałowała za złe życie.

2.  Cenny klejnot zagubiony  odnalazłeś w nędzy świata  i obmyty z błota grzechu,  umieściłeś w swej koronie.

3.  W dni ostatnie ziemskiej drogi  Tyś jej zechciał się ukazać,  zwąc ją drugą Magdaleną  bo tak bardzo Cię kochała.

4.  Dziś nam dajesz przewodniczkę  w czas pokuty, zmiany życia,  by radosnym sercem podjąć  dzieło swego nawrócenia.

5.  Niechaj zabrzmi pieśń wdzięczności  Bogu w Trójcy Jedynemu,  który nas, przybrane dzieci,  darzy łaską swej wolności.