Ojcze, tajemnicza mocy stwórcza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ojcze, tajemnicza mocy stwórcza, w Twojej miłości wzbudziłeś życie, wychwalamy Twoje  miłosierdzie za wyzwolenie we Krwi  Chrystusa.

2.  Światłem z ran otwartych w Jego Ciele, jaśniejących nieustannym blaskiem, pociągnął z mocą pod  krzyż do siebie naszą  świętą Marię de Mattias.

3.  Bez namysłu siebie ofiarując, odpowiedziała z wielką radością na zaproszenie, a by swe życie oddać  szlachetnie Oblubieńcowi.

4.  Błogosławionej, wiecznej Trójcy  cześć; Ojcu, który obdarza nas życiem, Synowi, co zbawia  nas na krzyżu, tchnące mu w nas Duchowi Świętemu.