Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług, bez żadnej skazy Twej śnieżnej czystości, wielki proroku, pustyń miłośniku i świadku wiary.

2.  Wiele dziś możesz dzięki swoim cnotom,  więc nasze serca uwolnij z przewiny; Równaj przed  nami wyboiste drogi i prostuj ścieżki.

3.  Aby nasz Stwórca wielce litościwy i Odkupiciel tak bardzo łaskawy raczył swe kroki stawiać na gościńcu ku czystym duszom.

4.  Boże jedyny, w Trójcy niepojęty,  Aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie, Ty zaś nam  okaż swoje miłosierdzie i bezmiar łaski.