Sławmy Lutgardę, służebnicę Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sławmy Lutgardę, służebnicę Pana, gdy świecą blaski słoneczne. Niech Twoje imię będzie dla nas światłem i prostą drogę wskazuje.

2.  Znalazłaś Boga, który Twoje życie  przemienił swoją miłością. Obdarzył  Ciebie skarbem niezrównanym słodkiego  z Nim zjednoczenia.

3.  Znalazłaś perłę droższą od wszystkiego: Obecność Pana i pokój, jakiego ziemia nigdy dać nie zdoła, bo człowiek większy jest od niej.

4.  Znalazłaś mądrość, wiedzę, doświadczenie  i ludziom nimi służyłaś, by razem  z Tobą mogli się radować obliczem  Syna Bożego.

5.  Niech odkupieni męką Zbawiciela śpiewają hymny wdzięczności Jednemu Bogu w Trójcy Wszechmogącej za świętość Jego wybranych.