Ileż to razy łaskawa Dziewica

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ileż to razy łaskawa Dziewica szła na ratunek ludowi Chrystusa, kiedy za wiarę przeciwnik zawistny gnębił go mieczem.

2.  Nasi przodkowie wznosili przybytki,  pełne pamiątek zwycięstwa Maryi,  święta doroczne są także świadkami  naszej wdzięczności.

3.  Chwalmy Dziewicę nowymi pieśniami dzięki składając za Jej dobrodziejstwa, z wielką nadzieją, że znów dopomoże miastu i światu.

4.  Czyste dziewice i dzieci niewinne,  lud i kapłani niech sercem radosnym  sławią Maryję, co dla nas jest Matką  pełną dobroci.

5.  Bogurodzico i nasza Królowo, wspomóż pasterzy Kościoła Bożego, aby w wolności karmili owczarnię Słowem zbawienia.

6.  Tobie, Wszechmocny i w Trójcy Jedyny,  chwała niech będzie za łaski niezmierne,  które nam dajesz przez ręce Maryi  Wspomożycielki.