Pragnąc się Bogu oddać całym sercem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Pragnąc się Bogu oddać całym sercem, wyrzekł się wszelkich wspaniałości świata i za wezwaniem łaski podążając, wybrał ubogie życie franciszkańskie.

2.  Mocą miłości, wiary niezachwianej,  przeszedł na nowo drogę Ewangelii,  głosząc Najświętsze Imię Jezusowe,  które miał zawsze w sercu i na ustach.

3.  Imię Jezusa z wiarą przyzywając, chorych uzdrawiał, moce złe zwyciężał; Pewnie prowadził do światłości wiary tych, co mieszkali jeszcze w cieniu śmierci.

4.  Ucz Bernardynie, w życia codzienności  Imię Jezusa wielbić nieustannie,  aby, gdy przyjdzie kres naszego życia,  ufnie je nasze wymówiły wargi.

5.  Trójcy przedwiecznej i błogosławionej, chwała niech będzie i cześć wiekuista; Tyś jest nagrodą, Tyś naszym jest szczęściem, naszym dziedzictwem, teraz i na wieki.