Jezu, Nagrodo najwyższa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Jezu, Nagrodo najwyższa, Prawdo, Początku i Kresie, Tyś sługę swego wiernego chwałą Królestwa obdarzył.

2.  Dziś zjednoczonym w modlitwie  udziel łaskawie Twych darów;  Niech sam Bernardyn wyjedna  łaskę otwarcia na Ciebie.

3.  Świata poklasku nie pragnął, lecz chciał się Tobie podobać, imię Jezusa wzywając, moc złego czynił bezsilną.

4.  Świadczył o Bożym Królestwie,  słowem i całym swym życiem,  czynił pokutę w cichości,  aby na wieczne wejść gody.

5.  Trójcy Najświętszej niech będzie chwała i cześć nieustanna, za braci którzy wskazują drogę świętości i szczęścia.