Niebiańskim blaskiem pogodny

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Niebiańskim blaskiem pogodny, ten dzień prawdziwie jest Boży, bo w nim występki ludzkości, obmyła krew Chrystusowa.

2.  Przywraca wiarę zbłąkanym i niewi domych oświeca, napełnia winnych o tuchą, gdy przebaczono łotrowi.

3.  Aniołów podziw przejmuje, bo widzą łotra pokutę, co do Chrystusa przylgnąwszy, dosięga pełni żywota.

4.  To cud przedziwny, gdy Ciało, co grzechy  ciała zmazuje, uwalnia wszystkich od  winy i dźwiga świat z upodlenia.

5.  Czyż jest coś bardziej wzniosłego nad łaskę, co grzech zwycięża, nad miłość większą od lęku i śmierć rodzącą do życia?

6.  O stań się, Jezu, dla duszy radością  Paschy wieczystej i nas, wskrzeszonych Twą  mocą, do swego przyłącz orszaku.

7.  Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce, i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych.