Na świecie tak pełnym marnej ułudy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Na świecie tak pełnym marnej ułudy, był święty Jan Boży człowiekiem mocy: Jak Chrystus w godzinie śmierci na krzyżu znoszący głosy ironii i wzgardy.

2.  Niemiłosiernym łańcuchem spętany,  jak obłąkany, bezradny w swym bólu,  ubiczowany, okryty niesławą,  jak Chrystus przyjmował wszelkie obelgi.

3.  Chlubił się z zniewag bo były dlań chwałą, i tak uwielbiał Ukrzyżowanego. Uśmiercił w sobie starego człowieka, aby się nowy w nim człowiek narodził.

4.  Chwała niech będzie Ojcu na niebiosach,  chwała niech będzie Bożemu Synowi,  i chwała także Duchowi Miłości,  niechaj rozbrzmiewa teraz i na wieki.