O Chryste, światło aniołów

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Chryste, światło aniołów i ludzi  wieczna nadziejo, przychodząc do nas, zechciałeś rodzinnej zaznać miłości.

2.  Maryjo, łaski skarbnico, jedynie  Ty zasłużyłaś, by tulić Pana w ramionach i karmić piersią matczyną.

3.  Józefie, stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, Wcielony Bóg Cię nazywał zaszczytnym ojca imieniem.

4.  Gałązki szczepu Jessego chroniące  dzieło zbawienia, usłyszcie naszą modlitwę, co z serc pokornych się wznosi.

5.  Niech cnota, która rozkwitła wśród ścian Waszego domostwa, uświęci nasze rodziny i obyczaje przeniknie.

6.  O Jezu, Boże Wcielony, posłuszny  swoim Rodzicom, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wysławia świat odkupiony.