Słodkie wspomnienie Jezusa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Słodkie wspomnienie Jezusa, serca na pełnia radością, lecz ponad słodycz wsze laką milsza jest Jego obecność.

2.  Żadna też pieśń ani słowo nie są wdzięczniejsze dla ucha, nic dla umysłu droższego, niż myśl o Panu Jezusie.

3.  Nadziejo pokutujących, jak dobry  jesteś dla wszystkich, dla tych co Ciebie szukają i dla tych, którzy znajdują.

4.  Język nie umie wyrazić, a pismo  oddać dokładnie, lecz tylko ten, który  wierzy, wie, czym jest miłość Jezusa.

5.  Jezu, bądź naszą radością i wieczną  w niebie nagrodą; Niech w Tobie trwa nasza  chwała teraz i po wszystkie wieki.