Nieznana gwiazda zabłysła na niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Nieznana gwiazda zabłysła na niebie i  swoim blaskiem, jaśniejszym od słońca, przenika z mocą umysły i serca  szlachetnych mędrców.

2.  Największe trudy dalekiej wędrówki wśród  mroźnych nocy i skwaru południa, nie  mogły wstrzymać spragnionych odkrycia  tajemnej prawdy.

3.  A kiedy doszli do kresu swej drogi, zna leźli Dziecię zrodzone w ubóstwie; Po korną wiarą, silniejszą niż rozum,  poznali Pana.

4.  Gdy ich nadzieja spełniła się wreszcie, wyznali Boga w postaci człowieka; U padli przed Nim i pełni radości  złożyli dary.

5.  Dla Boga Stwórcy: obłoki kadzidła, dla  Króla istnień: złociste klejnoty, ludzkiemu ciału, co umrze na krzyżu:  pachnąca mirra.

6.  Wielbimy Ciebie, przedwieczna Mądrości, i  Twego Ojca, i Ducha Świętego; Niech  gwiazda wiary prowadzi nas wszystkich  ku Tobie Jezu.