Niech będą przepasane biodra wasze

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie.  Bądźcie podobni do ludzi, którzy czekają na Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć, gdy przyjdzie i zakołacze.

2.  Wtedy szczęśliwi ci słudzy, których Pan czujnych zastanie. Swoje biodra rzemieniem przepasze, każe im zasiąść do stołu, obchodząc sam będzie służyć.

3.  Gdyby gospodarz to wiedział, kiedy ów złodziej nadejdzie, nie pozwoliłby wkraść się do domu, w niespodziewanej godzinie, Człowieczy Syn do was przyjdzie.